Etik Yuliati, S.Pd
  • Nama Lengkap :  Etik Yuliati, S.Pd
  • Nama Panggilan : Bunda Etik
  • TTL : Malang, 6 juli 1979
  • Pendidikan Terakhir : S-1 Pendidikan bahasa dan Seni Universitas Wisnuwardana Malang
  • Lulus : Tahun 2009

 

  • Malang