Siti Cholifah, S.Pd
Geography
  • Nama Lengkap : Siti Cholifah, S.Pd
  • Nama Panggilan : Bunda Cholifah
  • TTL : Malang, 24 Januari 1985
  • Pendidikan Terakhir : S-1 PAUD Universitas Terbuka
  • Lulus : Tahun 2015

Motto Hidup

Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak”

 

  • Malang